Waarom is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst te laten controleren?

Elke dag krijgen talloze werknemers een vaststellingsovereenkomst aangeboden van hun werkgever. Dit kan gebeuren als er sprake is van een geschil met de werkgever, maar ook als je bijvoorbeeld boventallig wordt verklaard. Wat de oorzaak er ook van is; het is van groot belang dat je de vaststellingsovereenkomst altijd laat controleren door een advocaat arbeidsrecht. In dit artikel leggen wij je uit wat de reden daarvan is.

Mooie voorstelling van zaken

In de praktijk is het meestal de werkgever die een arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. De werkgever heeft er dan ook belang bij om het gebruik van de vaststellingsovereenkomst op te hemelen. Doorgaans wordt er gesteld dat de werkgever 'een heel goed aanbod heeft gedaan' en dat de werknemer 'sowieso recht heeft op een WW-uitkering'. Dit soort opmerkingen zijn echter gekleurd, subjectief en meer dan eens niet juist. Ons advies is dan ook; ga nooit zomaar af op de woorden van jouw werkgever en schakel te allen tijde een gespecialiseerde advocaat in die alles weet van vaststellingsovereenkomsten.

WW-uitkering

Het feit dat je je baan dreigt te verliezen, is natuurlijk erg ingrijpend. Je bent je financiële toekomst immers plotseling niet meer zeker. Van de ene op de andere dag lijk je zonder werk te komen zitten, terwijl je kosten (huur, hypotheek etc) gewoon doorlopen. Gelukkig hebben wij daarvoor een mooi vangnet; de WW-uitkering. Op grond van deze uitkering heb je 2 maanden lang recht op 75% van je laatst verdiende loon* en daarna 70%, gedurende maximaal 24 maanden. Maar dan moet je daar wel recht op hebben!

Let op: niet elke werknemer heeft recht op een WW-uitkering. Je krijgt alleen een WW-uitkering als je "niet-verwijtbaar" werkloos wordt. Dit wordt strikt getoetst door het UWV, de instantie waar je een WW-uitkering aanvraagt. De wijze waarop de vaststellingsovereenkomst is opgesteld is in dit kader cruciaal. Zo moet er in de overeenkomst onder meer worden opgenomen dat er geen sprake is van een 'dringende reden' voor ontslag en dat de werkgever het initiatief heeft genomen om tot het ontslag te komen. Onze advocaten checken altijd als eerste of de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de eisen om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen.

Ontslagvergoeding / transitievergoeding

Het tweede onderdeel dat er gecontroleerd wordt, is de aangeboden ontslagvergoeding. Werkgevers bieden doorgaans het minimale aan. Ga daar nooit zomaar mee akkoord! Je snijdt jezelf enorm in de vingers als je niet een stevig tegenvoorstel doet. De werkgever wenst jouw arbeidsovereenkomst te beëindigen, zodat jij daar goed voor gecompenseerd moet worden! Onze advocaten halen het optimale resultaat uit de onderhandelingen.

Opzegtermijn

Wij zien weleens gebeuren dat een werkgever per direct over wenst te gaan tot ontslag, zonder een (fictieve) opzegtermijn in acht te nemen. Als je als werknemer daarvoor tekent, dan bega je een grote fout. Je hebt namelijk pas recht op een WW-uitkering, nadat de opzegtermijn is verstreken. Wij controleren de juiste opzegtermijn.

Vrijstelling werk

Gedurende de opzegtermijn worden werknemers doorgaans vrijgesteld van werk. Het bijkomende voordeel is dan dat de werknemer gedurende deze vrijstelling van werk op zoek kan gaan naar een nieuwe baan. Het salaris wordt dan doorbetaald, terwijl jij als werknemer een nieuwe baan zoekt.

Concurrentiebeding

Indien je ontslagen wordt door je werkgever, dan wil je doorgaans een nieuwe baan vinden in dezelfde branche. Dit kan niet als je gebonden met aan een concurrentiebeding of een relatiebeding. Wij zorgen ervoor dat deze bepalingen uit de arbeidsovereenkomst komen te vervallen, zodat je niet belemmerd wordt in je zoektocht naar een nieuwe baan.

Overige

Naast de voorgaande punten controleren onze advocaten nog veel meer belangrijke zaken. Bijvoorbeeld of je vakantiedagen worden uitbetaald, je vakantiegeld en/of je een positief getuigschrift krijgt. Denk verder aan afspraken over de communicatie naar collega's en klanten, geheimhouding, finale kwijting, je auto van de zaak etc.

Kortom; laat je vaststellingsovereenkomst controleren!

Mail je vaststellingsovereenkomst of upload deze op onze Website en wij nemen binnen 24 uur contact met je op. Je kunt je vaststellingsovereenkomst hier uploaden.

* De WW-uitkering is wel gemaximeerd. Een werknemer heeft nooit recht op meer dan 75% respectievelijk 70% van het maximum dagloon. Indien u wenst te weten of u boven dit maximum dagloon zit qua salaris, neem dan contact met ons op.