De vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijze worden beëindigd. Als de werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen, is er sprake van beëindiging met wederzijds goedvinden. De afspraken omtrent de beëindiging worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Met deze overeenkomst wordt de gang naar het UWV of de kantonrechter vermeden.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin afspraken en voorwaarden worden opgenomen waaronder de arbeidsovereenkomst zal eindigen. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van een vaststellingsovereenkomst is slechts geldig indien deze schriftelijk is overeengekomen. De werknemer en werkgever zijn geheel vrij om gezamenlijk de inhoud van de vaststellingsovereenkomst te bepalen.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst kunnen verschillende onderwerpen worden geregeld. Hierbij kunt u onder andere denken aan de reden van ontslag, de einddatum van de arbeidsovereenkomst, concurrentie- en relatiebedingen, ontslagvergoeding, vrijstelling van werkzaamheden, bedenktermijn en finale kwijting.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

Een werknemer is niet verplicht om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. De werkgever moet dan alsnog om toestemming voor het ontslag via het UWV of de kantonrechter verzoeken. De werknemer heeft bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst dus enige ruimte om te onderhandelen met de werkgever. 

Desondanks de werknemer niet verplicht is akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst, zijn er een aantal redenen om wel akkoord te gaan:

  • De werknemer kan beter voorwaarden ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst uitonderhandelen dan de werkgever op grond van de wet verplicht is.
  • Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is makkelijker en sneller dan de gebruikelijke ontslagroute.
  • Een vaststellingsovereenkomst kost minder.
  • Het is mogelijk om het recht op een WW-uitkering te behouden.

Advies?

Een vaststellingsovereenkomst kan grote gevolgen met zich meebrengen, daarom is het van belang dat er deugdelijke en heldere afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer. Wilt u niet voor verrassingen komen te staan? Wij voorzien u graag van advies.