Advocaat Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomstcontroleren.nl biedt een netwerk aan advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht. Deze advocaten helpen werknemers bij de beantwoording van al hun vragen over de gevolgen van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Er staat namelijk nogal wat op het spel bij een (dreigend) ontslag; je bent je inkomen niet meer zeker, met alle financiële gevolgen van dien. Wij raden je dan ook te allen tijde aan om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen als je werkgever jou een vaststellingsovereenkomst aanbiedt. Hieronder wijzen wij je op een aantal belangrijke onderwerpen in het kader van een vaststellingsovereenkomst.

Ontslag

Middels het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan een werknemer worden ontslagen. In de praktijk komt dit meestal op het volgende neer; 

  1. Een werkgever gaat in gesprek met de werknemer en geeft aan dat hij de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen;
  2. De werknemer is vaak overrompeld en weet zich geen raad;
  3. Veelal verstrekt de werkgever dan direct een concept vaststellingsovereenkomst aan de werknemer;
  4. De werknemer dient vervolgens een advocaat arbeidsrecht in te schakelen en deze overeenkomst met hem/haar te bespreken;
  5. Doorgaans doet deze advocaat dan een (voor de werknemer) verbeterd voorstel aan de werkgever;
  6. Partijen raken in onderhandeling en bereiken wel of geen overeenstemming over de voorwaarden van de beëindiging.

Ons advies: schakel direct een advocaat arbeidsrecht in vanaf het moment dat je werkgever aangeeft de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen. De belangen zijn groot en er zijn juridisch complexe zaken waar je rekening mee dient te houden.

Voorwaarden

Het belangrijkste aspect van de vaststellingsovereenkomst is doorgaans de hoogte van de ontslagvergoeding. Vaak wenst een werknemer geen genoegen te nemen met ontslag, maar als dat dan toch moet, dan uitsluitend tegen betaling van een aanzienlijke ontslagvergoeding. Ons netwerk aan advocaten kan jou hierbij helpen; zij zorgen ervoor dat jij de maximale ontslagvergoeding zult ontvangen.

Ook de fictieve opzegtermijn is van belang. Je wenst natuurlijk niet van de 1 op de andere dag op straat te staan. Tezamen met onze advocaten kun jij ervoor zorgen dat de juiste opzegtermijn in acht wordt genomen. Gedurende die opzegtermijn ontvang je salaris en word je mogelijk vrijgesteld van werk. Tijdens deze betaalde vrijstelling van werk, kun je dan op zoek naar een nieuwe baan.

De vaststellingsovereenkomst moet verder op dusdanige wijze worden vormgegeven, dat jij als werknemer na het ontslag een WW-uitkering krijgt. Je zult je vaste lasten immers moeten blijven betalen. Deze WW-uitkering wordt door het UWV alleen verstrekt op het moment dat je "niet-verwijtbaar werkloos" wordt. Dat jou als werknemer geen verwijt te maken valt, moet blijken uit de vaststellingsovereenkomst. Onze advocaten checken dat voor je.

Het concurrentiebeding is doorgaans ook van belang bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Je wordt als werknemer namelijk al ontslagen en wil dan natuurlijk niet ook nog eens gebonden blijven aan je concurrentiebeding. Dat zou je zoektocht naar een nieuwe baan namelijk aanzienlijk kunnen beperken. Onze advocaten zorgen ervoor dat het concurrentiebeding (en eventueel relatiebeding) komt te vervallen.

Tot slot komen er ook zaken aan de orde zoals het getuigschrift, een outplacementtraject, geheimhouding en het uitbetalen van vakantiedagen en vakantiegeld.

Kosteloos Advies

Kortom, als je een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden, heb je alle reden om deze voor te leggen aan onze advocaten. De belangen zijn groot! Het mooie daarbij is dat wij de werknemer vrijwel altijd kosteloos kunnen adviseren. Wij eisen namelijk van de werkgever dat hij de advocatenkosten voor de werknemer vergoedt!

Upload je vaststellingsovereenkomst

Indien je jouw vaststellingsovereenkomst kosteloos wenst te laten beoordelen, upload hem dan nu! Dat kan heel eenvoudig op onze contactpagina.