Advocaat Coronavirus

Door het Coronavirus (COVID-19) dat momenteel de wereld in zijn greep houdt, kampen veel werkgevers en werknemers met arbeidsrechtelijke vragen. Veelal gaan die vragen over het (gedeeltelijke) ontslag van werknemers. De omzet loopt immers terug, goederen worden niet meer geleverd en grote delen van bepaalde bedrijven komen stil te liggen. De vaststellingsovereenkomst zal een veelvuldig gebruikt middel worden in deze tijd van crisis.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de werkverkortingsregeling inmiddels beëindigd en heeft daarvoor een nieuw pakket aan (steun)maatregelen gelanceerd om te voorkomen dat ondernemers (verder) in de financiële problemen komen door het Coronavirus. De uitwerking van dit Noodfonds is nog niet helemaal duidelijk. Wel weten wij op dit moment dat het NOW bedoeld is om omzetverlies voor werkgevers te compenseren.

Vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen ons goed voorstellen dat werkgevers niet willen en/of kunnen wachten op het NOW. Ook kunnen wij ons voorstellen dat werkgevers er niet aan ontkomen om werknemers te ontslaan, ondanks het gebruik van het NOW. In dat geval is een vaststellingsovereenkomst het meest eenvoudige hulpmiddel. Middels een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) kunnen de werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden. De partijen in kwestie maken dan afspraken over onder meer: 1) de ontslagvergoeding, 2) de (fictieve) opzegtermijn, 3) het concurrentiebeding, 4) het getuigschrift en 5) over het wel of niet uitbetalen van vakantiegeld en vakantiedagen.

Het grote voordeel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is dat de werknemer (als de overeenkomst op juiste wijze is overeengekomen), recht heeft op een WW-uitkering na het ontslag. Dat kan in bepaalde gevallen een win-win situatie opleveren. Zo kan een werknemer een mooie ontslagvergoeding meekrijgen, vervolgens een WW-uitkering genieten en dan rustig op zoek gaan naar een andere baan.

Een ander groot voordeel van de vaststellingsovereenkomst is dat er geen rechter of UWV aan te pas hoeft te komen. De werkgever en de werknemer belanden dan dus niet in een procedureel gevecht met elkaar. Uiteraard kan er wél worden onderhandeld over de voorwaarden van de beëindiging van het dienstverband. Dit kun je het beste doen via een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Deze advocaat weet het onderste uit de kan te halen en bereikt een optimaal resultaat voor de werknemer.

Contact

Mocht je vragen hebben over een vaststellingsovereenkomst, neem dan gerust op met één van one advocaten. Dat kun je doen door een bericht achter te laten op onze contactpagina. Binnen 24 uur neemt een advocaat vervolgens contact met je op.